Indicatorii de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet
Procedura privind masurarea parametrilor de calitate ai serviciilor de acces la internet
Valorile parametrilor de calitate administrativi
Test vitezã de acces metropolitan
Timp de rãspuns
Linkuri utile
Suport tehnic
Protectia si prelucrarea datelor personala
Viteza internetului
Acoperirea geografică
Contract-Cadru
Tarife
Protectia consumatorilor ANPC
Interconectare
 
  [ hu ] [ ro] [ en ]

Contract-Cadru

„Furnizorii au obligaţia să remită oricărei persoane, la cerere, în mod gratuit, în formă tipărită sau, dacă utilizatorul este de acord, pe suport durabil, o copie a contractului-cadru şi a condiţiilor de furnizare a serviciilor.”